NSND Hồng Vân: "Xin cúi đầu nhận lỗi vì quảng cáo gây hiểu nhầm"

NSND Hồng Vân xin lỗi khán giả. Ảnh: CTCC.
NSND Hồng Vân xin lỗi khán giả. Ảnh: CTCC.
NSND Hồng Vân xin lỗi khán giả. Ảnh: CTCC.
Lên top