NSND Hồng Vân thuở vào nghề: "Tôi sốc, khóc 1 tuần khi bị chị Hoa Hạ mắng"

NSND Hồng Vân kể thuở vào nghề. Ảnh: NSCC.
NSND Hồng Vân kể thuở vào nghề. Ảnh: NSCC.
NSND Hồng Vân kể thuở vào nghề. Ảnh: NSCC.
Lên top