NSND Hồng Vân bất ngờ khi biết “Nhỏ ơi” không phải cố NS Chí Tài sáng tác

NSND Hồng Vân bất ngờ về ca khúc "Nhỏ ơi" không phải cố nghệ sĩ Chí Tài sáng tác. Ảnh: NSCC.
NSND Hồng Vân bất ngờ về ca khúc "Nhỏ ơi" không phải cố nghệ sĩ Chí Tài sáng tác. Ảnh: NSCC.
NSND Hồng Vân bất ngờ về ca khúc "Nhỏ ơi" không phải cố nghệ sĩ Chí Tài sáng tác. Ảnh: NSCC.
Lên top