NSND Anh Tú và Xuân Bắc là ứng viên chức Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam

Vợ chồng nghệ sĩ Xuân Bắc.
Vợ chồng nghệ sĩ Xuân Bắc.