NSND Anh Tú và Xuân Bắc là ứng viên chức Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam

Vợ chồng nghệ sĩ Xuân Bắc.
Vợ chồng nghệ sĩ Xuân Bắc.
Vợ chồng nghệ sĩ Xuân Bắc.