NSND Anh Tú và Xuân Bắc: Ai xứng đáng làm Giám đốc nhà hát Kịch VN?

Nghệ sĩ và khán giả đang tranh cãi ai trong NSND Anh Tú- NSƯT Xuân Bắc xứng đáng với "ghế" giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.
Nghệ sĩ và khán giả đang tranh cãi ai trong NSND Anh Tú- NSƯT Xuân Bắc xứng đáng với "ghế" giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.
Nghệ sĩ và khán giả đang tranh cãi ai trong NSND Anh Tú- NSƯT Xuân Bắc xứng đáng với "ghế" giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.
Lên top