NS Hồng Nga về quê sau mắc kẹt do COVID-19, Phi Nhung hỗ trợ lên sân khấu

Hồng Nga vui vì Phi Nhung, Đàm Vĩnh Hưng hỗ trợ trở lại sân khấu sau khi về nước. Ảnh: NSCC.
Hồng Nga vui vì Phi Nhung, Đàm Vĩnh Hưng hỗ trợ trở lại sân khấu sau khi về nước. Ảnh: NSCC.
Hồng Nga vui vì Phi Nhung, Đàm Vĩnh Hưng hỗ trợ trở lại sân khấu sau khi về nước. Ảnh: NSCC.
Lên top