Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Noo Phước Thịnh đại diện Việt Nam tham gia Asian Song Festival 2016