"Nóng" các hoạt động chuẩn bị đón Nick Vujicic đến Việt Nam