Nỗi đau Lê Phương trong "Thương con cá rô đồng": Bị dì Tư lừa đi đẻ thuê

Thương (Lê Phương) chịu nhiều đau thương trong "Thương con cá rô đồng". Ảnh: ĐPCC.
Thương (Lê Phương) chịu nhiều đau thương trong "Thương con cá rô đồng". Ảnh: ĐPCC.
Thương (Lê Phương) chịu nhiều đau thương trong "Thương con cá rô đồng". Ảnh: ĐPCC.
Lên top