Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ninh Dương Lan Ngọc làm đả nữ trong “Găng tay đỏ”