Ninh Bình: Quy rõ trách nhiệm vụ công trình “khủng” xâm hại Tràng An

Công trình xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ do ông Son xây dựng trước khi bị tháo dỡ (ảnh: Thái Bá)
Công trình xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ do ông Son xây dựng trước khi bị tháo dỡ (ảnh: Thái Bá)
Công trình xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ do ông Son xây dựng trước khi bị tháo dỡ (ảnh: Thái Bá)
Lên top