Ninh Bình là địa điểm tiếp theo được giới thiệu trong"Việt Nam: Đi để yêu!"

Ninh Bình là điểm đến tiếp theo được lựa chọn quay clip quảng bá du lịch Việt Nam. Ảnh: LĐ
Ninh Bình là điểm đến tiếp theo được lựa chọn quay clip quảng bá du lịch Việt Nam. Ảnh: LĐ
Ninh Bình là điểm đến tiếp theo được lựa chọn quay clip quảng bá du lịch Việt Nam. Ảnh: LĐ
Lên top