Ninh Bình: Đón nhận quyết định công nhận 2 bảo vật quốc gia

Du khách tham quan Long sàng tại Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: NT
Du khách tham quan Long sàng tại Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: NT
Du khách tham quan Long sàng tại Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: NT
Lên top