Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Những vụ đánh du khách làm xấu hành ảnh du lịch Việt

Phụ xe liên tục mắng chửi và đuổi khách xuống (Ảnh cắt từ clip)
Phụ xe liên tục mắng chửi và đuổi khách xuống (Ảnh cắt từ clip)