Những tuyệt phẩm gắn liền với tên tuổi cố danh ca Lệ Thu

Danh ca Lệ Thu để lại cho đời không ít tuyệt khúc gắn liền với tên tuổi của bà. Ảnh: CTCC.
Danh ca Lệ Thu để lại cho đời không ít tuyệt khúc gắn liền với tên tuổi của bà. Ảnh: CTCC.
Danh ca Lệ Thu để lại cho đời không ít tuyệt khúc gắn liền với tên tuổi của bà. Ảnh: CTCC.
Lên top