Thời lên ngôi của các nhà sản xuất âm nhạc:

Những người “thay máu” cho thị trường âm nhạc (kỳ 2)

Tóc Tiên nhận Giải Nghệ sĩ Châu Á Xuất sắc của Việt Nam nhờ quá trình hậu thuẫn của Hoàng Touliver. Ảnh: T.L
Tóc Tiên nhận Giải Nghệ sĩ Châu Á Xuất sắc của Việt Nam nhờ quá trình hậu thuẫn của Hoàng Touliver. Ảnh: T.L
Tóc Tiên nhận Giải Nghệ sĩ Châu Á Xuất sắc của Việt Nam nhờ quá trình hậu thuẫn của Hoàng Touliver. Ảnh: T.L
Lên top