Những nghệ sĩ nổi tiếng có sức ảnh hưởng nhất năm 2021

Britney Spears góp mặt trong top 100 người có sức ảnh hưởng nhất năm 2021 nhưng BTS lại mất hút. Ảnh: Xinhua.
Britney Spears góp mặt trong top 100 người có sức ảnh hưởng nhất năm 2021 nhưng BTS lại mất hút. Ảnh: Xinhua.
Britney Spears góp mặt trong top 100 người có sức ảnh hưởng nhất năm 2021 nhưng BTS lại mất hút. Ảnh: Xinhua.
Lên top