Những lưu ý khi cúng Rằm tháng 7 - Lễ xá tội vong nhân, tháng cô hồn

Mâm cỗ cúng chúng sinh được người dân chuẩn bị gồm nhiều món chay. Ảnh: T.L
Mâm cỗ cúng chúng sinh được người dân chuẩn bị gồm nhiều món chay. Ảnh: T.L
Mâm cỗ cúng chúng sinh được người dân chuẩn bị gồm nhiều món chay. Ảnh: T.L
Lên top