Những hoa hậu Việt Nam thi quốc tế gấp nhất: Người trễ 1 tuần, người mất đồ

Hai Hoa hậu Việt Nam từng phải gấp rút thi Miss World. Ảnh: SV
Hai Hoa hậu Việt Nam từng phải gấp rút thi Miss World. Ảnh: SV
Hai Hoa hậu Việt Nam từng phải gấp rút thi Miss World. Ảnh: SV
Lên top