Những chủ nhân tạp dề trắng đầu tiên của “Vua đầu bếp Việt”