“Những câu chuyện từ biển đảo“: Cuộc thi “đắt giá” nhất dành cho thiếu nhi