Những bức tranh quý về Bác Hồ được trưng bày tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Lên top