Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Văn hóa làm từ thiện, bắt đầu từ đâu? - Kỳ 1:

Những bức ảnh làm từ thiện bị “ném đá”: Đâu rồi tính nhân văn?