Những bàn tay sáng tạo tài hoa

Nguyễn Tấn Đạt còn có biệt danh là Mr Cá, nổi tiếng với tranh cá 3D, một nghệ sĩ thân thiện, hòa đồng.
Nguyễn Tấn Đạt còn có biệt danh là Mr Cá, nổi tiếng với tranh cá 3D, một nghệ sĩ thân thiện, hòa đồng.
Nguyễn Tấn Đạt còn có biệt danh là Mr Cá, nổi tiếng với tranh cá 3D, một nghệ sĩ thân thiện, hòa đồng.
Lên top