Những bài văn khấn rằm tháng Giêng ý nghĩa và chuẩn nhất

Vào ngày rằm tháng Giêng, người Việt thường sửa soạn mâm cỗ cúng gia tiên tại nhà và lên chùa cầu bình an.
Vào ngày rằm tháng Giêng, người Việt thường sửa soạn mâm cỗ cúng gia tiên tại nhà và lên chùa cầu bình an.
Vào ngày rằm tháng Giêng, người Việt thường sửa soạn mâm cỗ cúng gia tiên tại nhà và lên chùa cầu bình an.
Lên top