Những bài văn khấn lễ Tất niên 30 Tết

Mâm cỗ cúng Tất niên thường được các gia đình chuẩn bị rất thịnh soạn. Ảnh: T. L
Mâm cỗ cúng Tất niên thường được các gia đình chuẩn bị rất thịnh soạn. Ảnh: T. L
Mâm cỗ cúng Tất niên thường được các gia đình chuẩn bị rất thịnh soạn. Ảnh: T. L
Lên top