Những ai kiến nghị Đà Nẵng không đặt tên đường "ông tổ" chữ Quốc ngữ?

Chân dung Alexandre de Rhodes.
Chân dung Alexandre de Rhodes.
Chân dung Alexandre de Rhodes.
Lên top