Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhóm Giao Thời kết hợp với nhạc sĩ Nguyễn Dũng làm mới nhạc dân tộc

Nhóm Giao Thời muốn đưa âm nhạc truyền thống  đến với giới trẻ. Ảnh: T.L
Nhóm Giao Thời muốn đưa âm nhạc truyền thống đến với giới trẻ. Ảnh: T.L