Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Nhìn lại” những tác phẩm tiền tỷ của họa sỹ Lê Kinh Tài