Nhìn lại diễn biến 4 tháng xét xử trước khi Minh Béo chính thức nhận tội ấu dâm