Nhìn lại điện ảnh Việt năm qua: Thua lỗ nặng nhưng không thiếu phim trăm tỉ

Điện ảnh Việt năm qua có nhiều tác phẩm đạt doanh thu trăm tỉ. Ảnh: ĐPCC.
Điện ảnh Việt năm qua có nhiều tác phẩm đạt doanh thu trăm tỉ. Ảnh: ĐPCC.
Điện ảnh Việt năm qua có nhiều tác phẩm đạt doanh thu trăm tỉ. Ảnh: ĐPCC.
Lên top