Nhiều tỉnh, địa phương nghiêm túc dừng các hoạt động lễ hội, bắn pháo hoa

Các tỉnh và địa phương dừng tổ chức nhiều lễ hội, bắn pháo hoa trong dịp lễ 30.4-1.5. Ảnh: LĐ
Các tỉnh và địa phương dừng tổ chức nhiều lễ hội, bắn pháo hoa trong dịp lễ 30.4-1.5. Ảnh: LĐ
Các tỉnh và địa phương dừng tổ chức nhiều lễ hội, bắn pháo hoa trong dịp lễ 30.4-1.5. Ảnh: LĐ
Lên top