Nhiều tác phẩm đẹp tại triển lãm Mỹ thuật - Nhiếp ảnh 45 năm