Nhiều nghệ sĩ tưởng nhớ ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và em gái, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và em gái, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và em gái, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh.
Lên top