Nhiều nghệ sĩ tạm dừng làm từ thiện: Vì ồn ào sao kê nên "chùn bước"?

Nghệ sĩ Việt tạm dừng làm từ thiện. Ảnh: NSCC.
Nghệ sĩ Việt tạm dừng làm từ thiện. Ảnh: NSCC.
Nghệ sĩ Việt tạm dừng làm từ thiện. Ảnh: NSCC.
Lên top