Nhiều nghệ sĩ Nhật Bản, Ấn Độ sẽ biểu diễn ở Tam Chúc

Nhã nhạc Cung đình Huế sẽ được tái hiện tại "Đại lộ di sản".
Nhã nhạc Cung đình Huế sẽ được tái hiện tại "Đại lộ di sản".
Nhã nhạc Cung đình Huế sẽ được tái hiện tại "Đại lộ di sản".

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top