Nhiều miền di sản khắp cả nước hội tụ về Bạc Liêu

Tuần lễ Văn hóa Du lịch với 15 hoạt động chính, trong đó đáng chú ý là hội tụ các miền di sản trong cả nước. Ảnh: Nhật Hồ
Tuần lễ Văn hóa Du lịch với 15 hoạt động chính, trong đó đáng chú ý là hội tụ các miền di sản trong cả nước. Ảnh: Nhật Hồ
Tuần lễ Văn hóa Du lịch với 15 hoạt động chính, trong đó đáng chú ý là hội tụ các miền di sản trong cả nước. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top