Nhiều chương trình đặc sắc trong Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII

Tiết mục văn nghệ đặc sắc trong Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII. (Ảnh: Phú Sơn)
Tiết mục văn nghệ đặc sắc trong Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII. (Ảnh: Phú Sơn)
Tiết mục văn nghệ đặc sắc trong Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII. (Ảnh: Phú Sơn)
Lên top