Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nhiếp ảnh Việt Nam không ngừng phát triển sôi nổi