Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhật Thủy Idol ra khỏi “vùng an toàn” với “Mùi hương“