Nhật Kim Anh lên tiếng khi bị nói sao kê từ thiện đã cắt ghép, chỉnh sửa

Nhật Kim Anh lên tiếng khi bị nghi cắt ghép sao kê từ thiện. Ảnh: NSCC.
Nhật Kim Anh lên tiếng khi bị nghi cắt ghép sao kê từ thiện. Ảnh: NSCC.
Nhật Kim Anh lên tiếng khi bị nghi cắt ghép sao kê từ thiện. Ảnh: NSCC.
Lên top