Nhật Kim Anh của phim "Lưới trời": Tôi đau đớn khi biết mình là người thứ 3

Nhật Kim Anh vai Hạnh trong "Lưới trời". Ảnh: NSX.
Nhật Kim Anh vai Hạnh trong "Lưới trời". Ảnh: NSX.
Nhật Kim Anh vai Hạnh trong "Lưới trời". Ảnh: NSX.
Lên top