Nhạc Việt nửa đầu 2021: Khi Đen Vâu, Sơn Tùng, Hoài Lâm hợp với sự mộc mạc

Đen Vâu, Hoài Lâm và Sơn Tùng M-TP tung MV mộc mạc. Ảnh: MTP, NSCC
Đen Vâu, Hoài Lâm và Sơn Tùng M-TP tung MV mộc mạc. Ảnh: MTP, NSCC
Đen Vâu, Hoài Lâm và Sơn Tùng M-TP tung MV mộc mạc. Ảnh: MTP, NSCC
Lên top