Nhạc sĩ Trịnh Việt Cường: "Dùng tiếng Việt mới, các nhạc phẩm sẽ đi về đâu"?

Nhạc sĩ Trịnh Việt Cường. Ảnh: T.L
Nhạc sĩ Trịnh Việt Cường. Ảnh: T.L