Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng: “Một khi đam mê là sẽ bất chấp…”

Lên top