Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhạc sĩ Tôn Thất Lập: Nhạc sĩ trẻ bây giờ sống vội, sáng tác cũng vội