Nhạc sĩ Quốc Trung: “Tôi thà đổi tên còn hơn để mất Monsoon”