Nhạc sĩ Phó Đức Phương: Không có chuyện VCPMC gửi ngân hàng cả trăm tỉ đồng

Nhạc sĩ Phó Đức Phương.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương.