Nhạc sĩ Phó Đức Phương chi 4 tỉ đồng làm liveshow riêng

Nhạc sĩ Phó Đức Phương.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương.
Lên top