Nhạc sĩ Huy Tuấn: “Gameshow âm nhạc không còn chất lượng như trước"

Nhạc sĩ Huy Tuấn và Thu Phương.
Nhạc sĩ Huy Tuấn và Thu Phương.
Nhạc sĩ Huy Tuấn và Thu Phương.
Lên top